บวงสรวงดับแสงรวี เทศกาลแสงสี และวัฒนธรรมไทยตื่นตา
Life

บวงสรวงดับแสงรวี เทศกาลแสงสี และวัฒนธรรมไทยตื่นตา

ประเทศไทยมีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา ภูมิประเทศที่สวยงาม และอาหารรสเลิศ เทศกาลที่สวยงามและมีความสำคัญทางวัฒนธรรมที่สุดงานหนึ่งในประเทศไทยคือ บวงสรวงดับแสงรวี หรือที่เรียกว่าเทศกาลแห่งแสง เทศกาลประจำปีนี้จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนสิบสองตามจันทรคติ ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤศจิกายน เข้าร่วมกับเราเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลนี้ในบทความของ Topsciencez คำอธิบายบทบาทของแสงในวัฒนธรรมและศาสนาไทย ในพิธีศาสนาไทย เราสามารถเห็นการใช้แสงในการแสดงความเคารพและสักการะต่อพระบูชาและเจ้าอาวาสของศาสนาได้ชัดเจน โดยมักจะมีการใช้แสงจากเทียน จุดไฟ และโคมไฟเพื่อประดับแต่งในวิถีและพิธีการต่างๆ เช่น การสวดมนต์ การบูชาพระ และการเปิดเผยพระสงฆ์...